Đề xuất xe gia đình dưới 9 chỗ được tự động giãn chu kỳ kiểm định

Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ đề xuất Bộ Giao thông Vận tải cho phép xe dưới 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe gia đình) có thể được áp dụng ngay

XEM THÊM