• Home
  • Bài viết được gắn thẻ “VF e34”

VinFast bàn giao 358 xe điện VF 8 và VF e34 trong tháng 1/2023

Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 1/2023, với 358 xe ô tô điện VF 8 và VF e34 được bàn

XEM THÊM