• Home
  • Bài viết được gắn thẻ “Lexus RX 2023”

Lexus RX 2023 ra mắt Việt Nam với 4 bản, giá từ 3,43 tỷ.

Lexus RX 2023 thay đổi toàn diện nhưng không còn tùy chọn 7 chỗ ngồi, khoảng cách giá giữa các phiên bản có sự chênh lệch lớn tại thị trường Việt Nam. Sáng

XEM THÊM