Category: Uncategorized

Ứng dụng Youtube Vanced ngừng hoạt động

Youtube Vanced, một ứng dụng nổi tiếng chặn quảng cáo khi xem video Youtube được phát triển bởi team Vanced (gồm Razerman, Laura, ZaneZam, KevinX8 là những người phát triển chính) ngừng hoạt

XEM THÊM